OBJEKTIF PEKA

  • Menyatupadukan pengusaha dan pedagang kayu-kayan Bumiputra untuk kepentingan ekonomi.
  • Memperjuangkan kepentingan pengusaha kayu-kayan Bumiputra .
  • Berhubung rapat dengan kerajaan,persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan dan pihak NGO untuk manfaat pengusaha kayu-kayan Bumiputra.
  • Mengumpul maklumat dan perangkaan dan menyebarkan kepada ahli PEKA untuk kepentingan bersama.
  • Menubuhkan syarikat untuk menjalankan perniagaan untuk memajukan perusahaan kayu kayan Bumiputra.
  • Menerbitkan majalah dahn risalah megenai industri perkayuan untuk edaran kepada ahli PEKA untuk faedah bersama.